Förklaring av priskomponenter (byt namn)

Nedan följer en förklaring av de priskomponenter som återfinns på Elpriskollen. Alla priskomponenter presenteras exklusive moms. Totalpriset (jämförpriset) presenteras inklusive moms.

Om du letar efter ett avtal för ditt företag presenteras alla priskomponenter (inklusive jämförpriset) exklusive moms.

Alla avtal

Följande priskomponenter kommer återfinnas på alla avtal och avtalsformer på Elpriskollen.

Fast årsavgift

Fast årsavgift återfinns på alla avtal på Elpriskollen. Avgiften tas ofta ut per månad. På Elpriskollen presenteras den fasta årsavgiften i öre per kilowattimme baserat på din förväntade årsförbrukning. Om du klickar på raden fast årsavgift ser du avgiften i kronor per år.

Moms

Här summeras det totala momsbeloppet för alla priskomponenter för det specifika elavtalet. Om du jämför företagsavtal är moms exkluderat.

Totalt

Här summeras det totala priset (jämförpriset) per kilowattimme, inklusive moms. Notera att den fasta årsavgiften är medräknad och omräknad till öre per kilowattimme i stället för kronor per år.

Rörligt, mix- och timavtal

Följande priskomponenter kommer återfinnas på alla rörliga avtal, timavtal och mixavtal.

Spotpris

Rörliga avtal: föregående månads medelspotpris på den nordiska elbörsen Nord Pool Länk till annan webbplats.. På Elpriskollen är denna priskomponent samma för alla elhandlare men skiljer sig mellan de olika elområdena.

Timavtal: föregående månads billigaste, respektive dyraste timme på den nordiska elbörsen Nord Pool Länk till annan webbplats.. Priset visas som ett intervall och är samma för alla elhandlare men skiljer sig mellan den olika elområdena.

Mixavtal: föregående månads medelspotpris på den nordiska elbörsen Nord Pool Länk till annan webbplats.. Till skillnad från ett rörligt avtal är spotpriset delat på två eftersom ett mixavtal består av 50% rörligt pris och 50% fast pris.

Fast påslag

Rörliga/tim/mixavtal: det fasta påslaget är en avgift som du betalar för varje förbrukad kilowattimme. Denna avgift kommer vara samma under hela avtalsperioden.

Du kan se vad som ingår i det fasta påslaget genom att klicka på raden fast påslag. Se ORDFÖRKLARING under RUBRIK X.

Rörliga kostnader

Denna priskomponent är också en avgift som du betalar för varje förbrukad kilowattimme. Till skillnad från det fasta påslaget så är denna avgift rörlig och kan ändras från månad till månad. Priset som presenteras här är från föregående månad.

Fasta avtal

Följande priskomponent kommer återfinnas på alla fasta avtal.

Fast elpris

Det fasta elpriset är det elpris du kommer att betala för varje förbrukad kilowattimme under avtalsperioden. Notera att även eventuella tilläggsval (till exempel: bra miljöval eller el från en specifik energikälla) kan vara inkluderade här. På fakturan kan elhandlare välja att eventuellt särredovisa dessa avgifter.