Förklaring av jämförpris + ordbok (byt namn)

Det kan vara klurigt att förstå hur elpriset är uppbyggt och vad alla benämningar egentligen betyder. Här hjälper vi dig för att få större förståelse så du kan göra ett klokt val av elavtal.

I HÄNVISA TILL "FÖRKLARING AV PRISKOMPONENTER" hittar du information om olika priskomponeneter.

Elpriskollen använder jämförpris

Elpriskollen använder jämförpris när slutpriset för ett elavtal presenteras. Alla priskomponenter presenteras i öre per kilowattimme. Priset presenteras i ett jämförpris för att det inte ska vara möjligt att dölja några avgifter.

Fördelen med jämförpris är att man bakar in den fasta årsavgiften (som i vanliga fall presenteras i kronor per år eller kronor per månad) i priset öre per kilowattimme. Det gör man genom att räkna om årsavgiften från kronor till öre och dividerar det med den förväntade årsförbrukningen (kilowattimmar). Sedan lägger du på elpriset (öre per kilowattimmar) och eventuell moms. Formeln ser ut som följande:

Jämförpris (öre/kWh) = (årsavgift [kr] x 100) / årsförbrukning (kWh) + totalt elpris x 1,25.

Ordbok (byt namn)

Om du klickar på fast påslag eller rörliga kostnader när du jämför antingen ett rörligt avtal, timavtal eller ett mixavtal kan du se vad som ingår i de olika påslagen. Nedan följer en kort förklaring till de olika avgifterna.

Volymkostnad

På Elpriskollen presenteras föregående månads medelspotpriset på den nordiska elbörsen Nord Pool. Alla elhandlare köper däremot olika mycket el och under olika timmar under månaden. Detta innebär att elhandlarens totala pris för inköp av el skiljer sig mot medelspotpriset. Mellanskillnaden mellan denna avgift och spotpriset regleras under denna rubrik.

Eftersom spotpriset är olika varje månad så är även volymkostnaden olika varje månad. Denna avgift förekommer därmed endast under raden rörliga kostnader.

Balanskostnad

Endast balansansvariga? Hur beskriver jag detta?

 Elcertifikat

En avgift som ska främja en ökad elproduktion från förnybara energikällor. I snitt betalade en kund 0,5 öre per kilowattimme för elcertifikat år 2021 men har varit uppe på drygt 4 öre per kilowattimme.

Du kan läsa mer om elcertifikat Länk till annan webbplats. samt hur du som elkund bidrar till förnybar elproduktion Länk till annan webbplats. på Energimyndighetens webbplats.

 Kostnad för ursprungsgarantier

En avgift för att garantera ursprunget på el. Läs mer på Energimyndighetens webbplats Länk till annan webbplats..

Avgift till Nord Pool

Vad är det för avgifter, egentligen?

Avgift till Svenska Kraftnät

Endast balansansvariga? Balans? Det är ju balanskostnad etc.

Avgift till eSett

?