Personuppgifter - elpriskollen.se

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med vår behandling av data som kan knytas till dig när du besöker elpriskollen.se. Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Vad är en personuppgift?

All information som direkt eller indirekt kan kopplas till en person räknas som personuppgifter. Det kan till exempel vara ditt namn, e-postadress, adress, telefonnummer, IP-adress eller bild och film, om man tydligt och identifierbart kan urskilja personen.

Vilka personuppgifter som behandlas på elpriskollen.se

De personuppgifter som behandlas är IP-adress, postnummer, elförbrukning, typ av bostad, antal personer i hushållet och andra uppgifter i vår tjänst för jämförelse av elpriser. Dessa personuppgifter samlas in genom att du besöker hemsidan, godkänner kakor och fyller i uppgifter i tjänsten. Du kan när som helst ta bort eller blockera kakor. Du kan läsa mer om kakor här.
Personuppgifter samlas också in när du fyller i kontakta-oss-formuläret för frågor på Elpriskollen.se. De personuppgifter som behandlas där är namn, kontaktuppgifter och de personuppgifter som du väljer att lämna i formuläret.

Vilka som kan ta del av personuppgifterna

Ei:s medarbetare, konsulter och leverantörer som arbetar med att svara på frågor som inkommer när du fyller i fråga-oss formuläret, sammanställa statistik, utveckla elpriskollens tjänst och redigera information på elpriskollen kan ta del av personuppgifter som samlas in. Vid begäran om uppgifter i allmän handling kan uppgifter komma att lämnas ut efter en sekretessprövning.

Offentlighetsprincipen

Som myndighet omfattas Ei av offentlighetsprincipen. Det innebär att alla handlingar, inklusive personuppgifter, som inte är arbetsmaterial, är allmänna handlingar och kan komma att lämnas ut till den som begär det.

Mer information om dina rättigheter, vårt personuppgiftsansvar, offentlighetsprincipen och mycket mer Länk till annan webbplats..

Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter är att uppgifterna behövs för att Ei ska kunna utföra en uppgift av allmänt intresse som är att tillhandahålla en aktuell och användarvänlig tjänst med information om elleverantörer, elnät och elpriser, och svara på frågor från allmänheten.

Så här länge sparas uppgifterna

Personuppgifterna bevaras så länge de behövs för Ei:s uppdrag. Om personuppgifterna ingår i statistiskt underlag eller allmänna handlingar som ska bevaras kommer de att sparas tills de ska raderas enligt Ei:s gallringsbeslut. För mer information om gallring kan kontakt tas med registrator.

Kakor (Cookies)

När du besöker vår webbplats får du en informationsruta om användandet av kakor (cookies) för bästa användarupplevelse. Du kan själv bestämma om du vill acceptera eller ta bort kakor.

Du kan läsa mer om kakor (cookies) på Elpriskollen här.

Dataskyddsombud

Du kan kontakta vårt dataskyddsombud om du har frågor som rör vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill utöva dina rättigheter gentemot Ei.

Du kan nå Ei:s dataskyddsombud på telefonnummer 016-16 27 54 eller brevledes: Energimarknadsinspektionen, Box 155, 631 03 Eskilstuna. Märk kuvertet med ”Dataskyddsombud”.