Sänk dina kostnader med elpriser timme för timme

Du som väljer ett rörligt timprisavtal och anpassar din elförbrukning efter de elpriser som gäller timme för timme kan spara tusenlappar. Det gäller framför allt dig som bor i hus med elvärme, har elbil eller andra tjänster och prylar som drar mycket el.

Priset på el styrs av tillgång och efterfrågan

När efterfrågan är hög, eller utbudet minskar, så stiger priserna. Klockan 13 varje dag fastställs timpriserna för nästkommande dygn på den nordiska elbörsen Nord Pool. De timmar då flest använder el är dyrast, vilket normalt är på morgonen och under sen eftermiddag/tidig kväll.

Med ett rörligt timprisavtal följer ditt elpris spotpriset på Nord pool och varierar timme för timme, vilket gör att du kan spara pengar genom att sprida ut din elanvändning över dygnet och undvika de dyraste timmarna.

Störst besparingspotential har du som dessutom investerar i någon form av styrutrustning som automatiskt ser till att uppvärmning och laddning sker när elen är billigast. Har du en nyare värmepump kan den ha inbyggd funktionalitet för detta.

En villaägare kan spara tusenlappar

Hur mycket du kan spara beror på var i landet du bor, hur din nuvarande elanvändning ser ut, hur högt elpriset är och hur mycket det varierar över dygnet.

Vi har uppskattat att ett hushåll i villa med elvärme i södra Sverige under åren 2021 till 2023 kunde spara omkring 13 000 kronor på att välja ett avtal med elpris timme för timme och flytta sin uppvärmning till timmar med lägre pris, jämfört med ett månadsrörligt elpris. Hushållet i exemplet minskade inte sin energianvändning utan flyttade den endast till andra tidpunkter.

Hur stor besparingen blir varierar från år till år, eftersom priserna på el varierar. I tabellen nedan redovisas besparingen både i kronor och som andel av sammanlagd årskostnad under 2021, 2022 och 2023.

Besparing med timavtal

År

Besparing (Kr)

Besparing (% av årskostnad)

2021

3 200

12

2022

5 500

11

2023

4 200

15

2021-2023

12 900

12

Vi har utgått från att hushållet i exemplet flyttat 30% av sin förbrukning från dygnets dyrare timmar och istället förbrukat samma mängd el 3 timmar tidigare eller senare samma dygn.

Så här gör du för att använda el smartare

För att kunna sänka elkostnaderna genom att flytta elanvändning till timmar med lägre pris måste du:

  • Teckna ett timprisavtal hos en elhandlare,
  • ha en elmätare som mäter din elanvändning varje enskild timme, vilket alla ska ha senast 2025 (har du ännu inte fått det kan du begära och få det kostnadsfritt av ditt elnätsföretag om du tecknat ett timprisavtal),
  • ha möjlighet att flytta din elanvändning till timmar då priset är lågt (allt fler elhandlare och andra aktörer erbjuder teknik och tjänster för detta).

Du kan även kontrollera om ditt elnätsföretag har en tariff där priset varierar beroende på när under dygnet du använder din el. Allt fler elnätsföretag inför den här typen av tariffer och ska ha gjort det senast 2027. Det innebär att alla deras kunder, det vill säga inte bara de som valt ett timprisavtal hos en elhandlare, kan gynnas av att tänka på när på dygnet de konsumerar sin el.

Mer information

Vi vill också tipsa dig om att ta del av följande inlägg under Råd och tips på Ei:s webbplats:

Beräkningsmetodik i detalj

Efterfrågeflexibilitet - hur kan det sänka mina elkostnader? Länk till annan webbplats.

Elavtal - vad kan man välja mellan och vad är skillnaden?

Råd och rättigheter gällande ditt elavtal Länk till annan webbplats.

Missa inte att även läsa vår information om att flytta och minska sin elanvändning på Ei:s webbplats Länk till annan webbplats..