Förklaring av begrepp som förekommer på Elpriskollen

Det kan vara klurigt att förstå hur elpriset är uppbyggt och vad alla begrepp egentligen betydeer. Här hjälper vi dig få större förståelse så du kan göra ett klokt vad av elavtal.

Förklaring av jämförpris

Elpriskollen använder jämförpris när slutpriset för ett elavtal presenteras. Alla priskomponenter presenteras i öre per kilowattimme. Priset presenteras i ett jämförpris för att det inte ska vara möjligt att dölja några avgifter.

Fördelen med jämförpris är att man bakar in den fasta årsavgiften (som i vanliga fall presenteras i kronor per år eller kronor per månad) i priset öre per kilowattimme. Det gör man genom att räkna om årsavgiften från kronor till öre och dividerar det med den förväntade årsförbrukningen (kilowattimmar). Sedan lägger du på elpriset (öre per kilowattimmar) och eventuell moms. Formeln ser ut som följande:

Jämförpris (öre/kWh) = (årsavgift [kr] x 100) / årsförbrukning (kWh) + totalt elpris x 1,25.

Avgifter som förekommer under rörliga kostnader och fast påslag

Om du klickar på fast påslag eller rörliga kostnader när du jämför antingen ett rörligt avtal, timavtal eller ett mixavtal kan du se vad som ingår i de olika påslagen. Nedan följer en kort förklaring till de olika avgifterna.

Avgift till eSett

?

Avgift till Nord Pool

?

Avgift till Svenska kraftnät

Varje balansansvarig betalar avgifter till Svenska kraftnät. Avgifterna ska täcka kostnader för bland annat balansering av elsystemet, administrativa kostnader, obalanser och finansiering av den svenska effektreserven.

Balansansvar

Som balansansvarig ansvarar man för att det är balans mellan tillförsel och uttag av el från Sveriges elsystem för de kunder man har balansansvar för.

För att kunna leverera reserver till Svenska kraftnät måste man antingen själv vara balansansvarig eller sluta avtal med ett annat företag som är balansansvarig.

Vare sig din elhandlare själv är balansansvarig eller inte uppstår kostnader för elhandlaren. Antingen direkt eller via en tredje part som åtagit elhandlarens balansansvar.

Balanskostnad

Avvaktar svar från MIF.

https://www.svk.se/aktorsportalen/balansansvarig/

https://www.svk.se/aktorsportalen/balansansvarig/det-har-betalar-du/

Elcertifikat

Elhandelsföretag är skyldiga att köpa en viss andel elcertifikat för den el som säljs. Kostnaderna för elcertifikaten betalas av kunden via elräkningen. Kostnaden du betalar för elcertifikatet beror på till vilket pris företaget har köpt elcertifikaten, årets kvot samt vilken typ av elavtal du har valt.

En del elhandlare har också ett påslag för hanteringen av elcertifikaten, det ska i så fall regleras i elavtalets villkor.

I snitt betalade en kund 0,5 öre per kilowattimme för elcertifikat år 2021 men har vissa året varit runt 5 öre per kilowattimme. Hos Energimyndigheten kan du läsa mer om elcertifikat Länk till annan webbplats. och hur du som elkund bidrar till förnybar elproduktion Länk till annan webbplats..

Kostnad för ursprungsgarantier

Elproducenter får en garanti av staten för varje producerad megawattimme. Ursprungsgarantin visar vilken typ av energikälla som elen kommer från.

Elproducenter kan sedan sälja ursprungsgarantierna på en öppen marknad. Köpare är en elleverantör som vill sälja den typen av el som producenten producerar. Elleverantören köper ursprungsgarantier motsvararande den mängd el som leverantören vill sälja. Du kan läsa mer om ursprungsgarantier hos Energimyndigheten Länk till annan webbplats..

Volymkostnad

På rörliga elavtal presenteras föregående månads medelspotpris på den nordiska elbörsen Nord Pool. Det rörliga elavtalet består dock ofta av ett viktat medelvärde för elhandlarens inköpa energivolym för kundernas användningsprofil per timme, multiplicerat med Nord Pools timvisa spotpris för det specifika elområdet.

Eftersom spotpriset på Elpriskollen föregående månads medelspotpris behöver elhandlaren rapporterat in en volymkostnad för att få fram sitt volymviktade medelvärde.

Text