Information om avtalstyper som förekommer på Elpriskollen

Det finns många olika elavtal och avtalstyper att välja bland på marknaden. På Elpriskollen kan du jämföra de vanligaste avtalstyperna och förhoppningsvis hitta ett elavtal som passar just dina behov. På denna sida får du information om vilka avtalstyper du kan jämföra på Elpriskollen men också en förklaring hur de skiljer sig.

Fastprisavtal

Bindningstid: 3, 4, 5 eller 6 månader samt 1, 2, 3, 4 eller 5 år.

Om du väljer ett fastprisavtal kommer du betala samma pris per kilowattimme under hela avtalstiden. Ett fastprisavtal passar dig som vill veta ungefär hur mycket du kommer att betala varje månad. Beloppet på fakturan kan skilja sig från månad till månad beroende på hur mycket el du förbrukar.

Om du har ett tidsbestämt fast avtal är din elhandlare skyldig att informera dig om tidpunkten och konsekvenserna av att avtalet upphör (tidigast 90 dagar och senast 60 dagar innan). Det är viktigt att välja ett nytt avtal inom den så kallade uppsägningstiden som anges i avtalsvillkoren, annars kommer ditt befintliga elhandelsföretag att teckna dig på ett nytt elavtal som kanske inte överensstämmer med dina önskemål.

Du kan läsa mer om fastprisavtal hos Konsumenternas Energimarknadsbyrå Länk till annan webbplats..

Rörligt elavtal (månadsbaserat)

Bindningstid/avtalslängd: löper tills vidare (privat) och löper tills vidare/1 år (företag)

Ett så kallat rörligt elavtal är ett elavtal där priset är knutet till den nordiska elbörsen. Väljer du ett rörligt elavtal följer ditt elpris utvecklingen på elbörsen – både uppåt och nedåt. Priset ändras en gång per månad. Med ett rörligt elavtal tar du del av marknadens svängningar och får ett lägre elpris vid låga eller sjunkande priser. Men du måste också vara beredd på att priserna snabbt kan stiga.

Inte tillåtet med långa bindning- eller uppsägningstider

Efter en dom från Patent- och marknadsdomstolen Länk till annan webbplats. är det inte tillåtet för elhandelsföretag att erbjuda rörliga elavtal med bindningstid eller uppsägningstid längre än tre månader till privatpersoner. Som privatperson kan du därför endast jämföra rörliga elavtal där avtalet löper tills vidare. Om du däremot vill teckna ett elavtal till ditt företag kan du fortfarande jämföra rörliga elavtal med ett års bindningstid

De rörliga elavtalen som presenteras på Elpriskollen är det pris som elhandlarna fakturerade sina kunder föregående månad.

Du kan läsa mer om rörliga elavtal hos Konsumenternas Energimarknadsbyrå Länk till annan webbplats..

Timprisavtal

Bindningstid/avtalslängd: löper tills vidare

Om du väljer ett avtal med timpris så betalar du för vad elen faktiskt kostar varje timme på elbörsen plus elhandlarens påslag. Det betyder att din elkostnad beror på när på dygnet du använder elen.

Fördelen med timprisavtal är att du kan sänka dina elkostnader genom att flytta elanvändning från dygnets dyraste timmar. Andra fördelar är att elhandlarens påslag ofta är lägre eftersom elhandlaren slipper att ta höjd för risken att elpriset går upp, och att du som kund ofta får tillgång till en mer detaljerad bild av din elanvändning via en webbtjänst eller mobilapplikation.

Timprisavtal passar dig som kan styra din förbrukning

För att dra största möjliga nytta av avtalet behöver du kunna styra din förbrukning till de timmar då priset är lågt. Detta kan du göra genom exempelvis genom automatisk styrning av husets uppvärmning eller laddning av elbil. Allt fler elhandlare erbjuder i dag teknik och tjänster för sådan smart styrning.

Genom att anpassa din elanvändning efter spotpriset avlastar du också det nationella elsystemet när det är som mest ansträngt, vilket i förlängningen bidrar till lägre kostnader för elhandel och eldistribution i hela samhället. Det brukar kallas att hushållen bidrar med sin flexibilitet. Spotpriset på elbörsen fastställs ett dygn i förväg, vilket gör att du kan se när elen är som dyrast och billigast i god tid för att anpassa din förbrukning. Många elhandlare som erbjuder timprisavtal tillhandahåller prisinformation via en webbtjänst eller mobilapplikation, men du kan också hitta spotpriset på elbörsen Nord Pool Länk till annan webbplats..

Du kan läsa mer om timprisavtal hos Konsumenternas Energimarknadsbyrå Länk till annan webbplats..

Mixavtal

Bindningstid/avtalslängd: 1 år

Ett mixavtal är ett elavtal där du betalar vissa delar av din förbrukning till fast pris och andra delar till rörligt pris. På Elpriskollen kan du endast jämföra mixavtal där fördelningen mellan det fasta priset och det rörliga priset är 50/50.

Anvisat avtal

Ett anvisat avtal får du om du inte aktivt väljer något elhandelsavtal. Det är ditt elnätsföretag som anvisar dig till en elhandlare som i sin tur ger dig ett anvisat elavtal. Du kan få ett anvisat avtal om du till exempel flyttar eller om du inte väljer ett nytt avtal när ditt tidsbundna elavtal löper ut.

Ett anvisat avtal är ofta dyrare än om du själv aktivt väljer att teckna ett elavtal. Energimarknadsinspektionen (Ei) rekommenderar alla att göra ett aktivt val och själv välja elhandelsföretag och avtalstyp.

Du kan läsa mer om anvisat avtal hos Konsumenternas Energimarknadsbyrå Länk till annan webbplats..