Information om priskomponenter som förekommer på Elpriskollen

Nedan följer en förklaring av de priskomponenter som används på Elpriskollen.

Fast elpris

Det fasta elpriset förekommer på alla fasta elavtal på Elpriskollen. Det fasta elpriset är det elpris du kommer att betala för varje förbrukad kilowattimme under avtalsperioden. Notera att även eventuella tilläggsval (till exempel Bra Miljöval eller tilläggsavgift för el från en specifik energikälla) kan vara inkluderade här. På fakturan kan elhandlare välja att särredovisa dessa avgifter.

Spotpris

Rörliga elavtal: föregående månads medelspotpris på den nordiska elbörsen Nord Pool Länk till annan webbplats.. På Elpriskollen är denna priskomponent samma för alla elhandlare men skiljer sig mellan de fyra elområdena.

Timprisavtal: föregående månads billigaste, respektive dyraste timme på den nordiska elbörsen Nord Pool Länk till annan webbplats.. Priset visas som ett intervall och är samma för alla elhandlare men skiljer sig mellan den olika elområdena.

Mixavtal: föregående månads medelspotpris på den nordiska elbörsen Nord Pool Länk till annan webbplats.. Till skillnad från ett rörligt avtal är spotpriset delat på två eftersom ett mixavtal består av 50% rörligt pris och 50% fast pris.

Fast påslag

Det fasta påslaget förekommer på alla spotprisavtal (rörliga avtal, timprisavtal och mixavtal) och är ett påslag som du betalar per förbrukad kilowattimme. Avgiften kommer vara densamma under hela avtalstiden.

Rörliga kostnader

Rörliga kostnader förekommer på alla spotprisavtal (rörliga avtal, timprisavtal och mixavtal). Denna priskomponent är också en avgift som du betalar per förbrukad kilowattimme. Till skillnad från det fasta påslaget så är denna avgift rörlig och kan ändras från månad till månad. Priset som presenteras här är från föregående månad.

Kontrollera vilka avgifter som är fasta och vilka som är rörliga

Väl inne på ett elavtal kan du klicka på raden fast påslag och rörliga kostnader för att kontrollera vilka avgifter som är rörliga och vilka som är fasta. Du kan också läsa mer om vilka avgifter som förekommer under dessa priskomponenter på x.

Fast årsavgift

Fast årsavgift återfinns på alla avtal på Elpriskollen. Avgiften tas ofta ut per månad. På Elpriskollen presenteras den fasta årsavgiften i öre per kilowattimme baserat på din förväntade årsförbrukning. Om du klickar på raden fast årsavgift ser du avgiften i kronor per år.

Moms

Här summeras det totala momsbeloppet för alla ovanstående priskomponenter för det specifika elavtalet. Om du jämför företagsavtal är moms exkluderat.

Totalt (jämförpris)

Längst ned summeras det totala elpriset i ett jämförpris. Att priset presenteras i ett jämförpris innebär att den fasta årsavgiften är omräknad till öre per kilowattimme och dividerat med din förväntade årsförbrukning.