Förklaring av symboler som förekommer på Elpriskollen

Nedan följer en lista med förklaring av de symboler som förekommer på Elpriskollen

Energikällor

Den el som du förbrukar kan vara producerad på olika sätt. På Elpriskollen presenteras detta i form av olika symboler. Symbolerna visas bara om 100% av elen produceras från den specifika energikällan.

Symboler för energikällorna: sol, vind, vatten, bio, kärnkraft och fossilt
  • Sol är en förnybar energikälla från solkraft
  • Vind är en förnybar energikälla från vindkraft
  • Vatten är en förnybar energikälla från vattenkraft
  • Bio är en förnybar energikälla från x
  • Kärnkraft är fossilfri energikälla från kärnkraft
  • Fossilt visas framför elavtal där elen är från residualmixen Länk till annan webbplats. som innehåller flera energikällor. Fossila energikällor förekommer ofta

Certifieringar

På Elpriskollen används två olika certifieringar.

Logotyperna för Bra Miljöval och Schysst Elhandel

Andra viktiga symboler

Symboler för köp av egenproducerad el och Ei:s egna tillsynssymbol
  • Symbolen för köp av mikroproduktion riktar sig till dig som har solceller. Om du ser denna symbol bredvid ett elavtal på Elpriskollen innebär det att företaget erbjuder sig att köpa den el som du producerar. Om du producerar mer el än vad som för tillfället används så matas elen in på elnätet och kan säljas. För att få betalt för denna el behöver du ett avtal med ett avtalat pris. Du kan läsa mer om att sälja el hos Konsumenternas Energimarkandsbyrå Länk till annan webbplats..
  • Tillsynssymbolen Länk till annan webbplats. syns på en elhandlares alla elavtal på Elpriskollen om de fällts i Ei:s tillsyn gällande någon av ellagens konsumentskyddande bestämmelser Länk till annan webbplats.. Symbolen visas från det att elhandlare har fått ett tillsynsbeslut från Ei till dess att elhandlare har rättat sig och följt samtliga punkter i tillsynsbeslutet.