Vilket avtal ska jag välja?

På Elpriskollen kan du jämföra de vanligaste avtalstyperna och förhoppningsvis hitta ett elavtal som passar just dig. Här beskriver vi hur de olika avtalstyperna på Elpriskollen skiljer sig från varandra.

 Fastprisavtal

Med ett fastprisavtal betalar du samma pris per kilowattimme under hela bindningstiden. Det passar dig som vill veta hur mycket du ska betala för din el varje månad. Beloppet på fakturan kan dock fortfarande skilja sig från månad till månad beroende på hur mycket el du förbrukar.

På Elpriskollen jämförs fastprisavtal med bindningstiderna 3, 4, 5 eller 6 månader samt 1, 2, 3, 4 eller 5 år.

Om du har ett tidsbestämt fast avtal är din elhandlare skyldig att informera dig om när avtalet upphör och vad som händer när avtalet upphör. Det ska ske tidigast 90 dagar och senast 60 dagar innan avtalet löper ut).

Det är viktigt att välja ett nytt avtal inom den så kallade uppsägningstiden som anges i avtalsvillkoren, annars kommer ditt befintliga elhandelsföretag att teckna dig på ett nytt elavtal som kanske inte överensstämmer med dina önskemål.

Rörligt pris löpande (månadsbaserat)

Med detta avtal kommer ditt pris per kWh att förändras en gång per månad. Avtalet följer utvecklingen på elbörsen – både uppåt och nedåt. Det passar dig som har råd med en prisuppgång, men samtidigt vill kunna dra nytta av eventuella prisnedgångar.

Det är inte tillåtet att erbjuda rörliga elavtal med bindningstid längre än tre månader till privatpersoner. Om du däremot vill teckna ett elavtal till ditt företag kan du jämföra rörliga elavtal med ett års bindningstid.

Hur fungerar rörligt elpris?

Väljer du ett rörligt pris följer det utvecklingen på elbörsen Nord Pool – både uppåt och nedåt. Med rörligt pris tar du del av marknadens svängningar och får ett lägre elpris vid låga eller sjunkande priser. Men du måste också vara beredd på att priserna snabbt kan stiga. Utöver spotpriset på elbörsen betalar du elhandlaren påslag och moms.

Hur beräknas rörligt elpris?

Den största delen av ett rörligt elpris utgörs av spotpriset. Det bestäms av vilket utbud av el som finns, hur många som vill köpa el och hur mycket överföringskapacitet som finns tillgängligt. Säljare och köpare möts på elbörsen, Nord Pool, i en auktion där elpriset bestäms för varje timme kommande dygn.

Med avtalsformen Rörligt pris löpande (månadsbaserat) betalar du ett genomsnitt av alla timpriser under månaden, vilket innebär att du har samma pris per kWh under månadens alla timmar. Utöver spotpriset på elbörsen betalar du elhandlaren påslag och moms. Här på Elpriskollen jämför vi de priser som elhandlarna fakturerade sina kunder under föregående månad.

Timprisavtal

Om du väljer ett avtal med timpris så betalar du för vad elen faktiskt kostar varje timme på elbörsen plus elhandlarens påslag. Det betyder att du får olika elpriser timme för timme och att din elkostnad beror på när på dygnet du använder elen.

Fördelen med timprisavtal är att du kan sänka dina elkostnader genom att flytta elanvändning från dygnets dyraste timmar. Andra fördelar är att elhandlarens påslag ofta är lägre eftersom elhandlaren slipper att ta höjd för risken att elpriset går upp, och att du som kund ofta får tillgång till en mer detaljerad bild av din elanvändning via en webbtjänst eller mobilapplikation.

För att dra största möjliga nytta av avtalet behöver du kunna styra din förbrukning till de timmar då priset är lågt. Detta kan du göra genom exempelvis genom automatisk styrning av husets uppvärmning eller laddning av elbil mot ditt elpris per timme. Allt fler elhandlare erbjuder i dag teknik och tjänster för sådan smart styrning.

Genom att anpassa din elanvändning efter ditt elpris timme för timme avlastar du också det nationella elsystemet när det är som mest ansträngt, vilket i förlängningen bidrar till lägre kostnader för elhandel och eldistribution i hela samhället. Spotpriset på elbörsen fastställs ett dygn i förväg, vilket gör att du kan se när elen är som dyrast och billigast i god tid för att anpassa din förbrukning. Många elhandlare som erbjuder timprisavtal tillhandahåller prisinformation via en webbtjänst eller mobilapplikation, men du kan också hitta spotpriset på elbörsen Nord Pool Länk till annan webbplats..

Med ett elpris timme för timme kan du även ha billigare el på helger, vilket beror på att den samlade efterfrågan på el ofta är lägre då. Under året förekommer även enskilda timmar med negativt elpris.

Mixat pris 1 år

Med denna avtalsform har du ett elpris som förändras en gång per månad och som baseras till hälften på ett fast pris och till hälften på ett rörligt pris. Bindningstiden är 1 år.

Anvisat avtal

Ett anvisat avtal får du om du inte aktivt väljer något elhandelsavtal. Det är ditt elnätsföretag som anvisar dig till en elhandlare som i sin tur ger dig ett anvisat elavtal. Du kan få ett anvisat avtal om du till exempel flyttar eller om du inte väljer ett nytt avtal när ditt tidsbundna elavtal löper ut.

Ett anvisat avtal är ofta dyrare än om du själv aktivt väljer att teckna ett elavtal. Elpriskollen rekommenderar alla att göra ett aktivt val och själv välja elhandelsföretag och avtalstyp.