Om symbolerna på Elpriskollen

I listan nedan förklaras de symboler som förekommer på Elpriskollen.

Energikällor

Den el som du förbrukar kan vara producerad på olika sätt. På Elpriskollen presenteras detta i form av olika symboler. Symbolerna visas bara om 100 % av elen produceras från den specifika energikällan.

Symboler för energikällorna: sol, vind, vatten, bio, kärnkraft och fossilt
  • Sol är en förnybar energikälla från solkraft.
  • Vind är en förnybar energikälla från vindkraft.
  • Vatten är en förnybar energikälla från vattenkraft.
  • Biobränsle är förnybar energi som produceras med restprodukter ifrån skogsindustrin som torv och annat skogsavfall som omvandlas till energi, eller biogas som omvandlas till energi.
  • Kärnkraft är fossilfri energikälla från kärnkraft.
  • Fossilt visas framför elavtal där elen är ursprungsmärkt som fossil energikälla eller saknar ursprungsmärkning och därför ingår i den så kallade residualmixen Länk till annan webbplats.. Residualmixen består till största delen av energi från fossila energikällor.

Bra Miljöval

Symbol för Bra Miljöval

Bra Miljöval Länk till annan webbplats. är en certifiering från Naturskyddsföreningen Länk till annan webbplats.. Om du ser denna symbol på ett elavtal på Elpriskollen innebär det att den förnybara energin och dess produktion uppfyller fastställda kriterier och miljökrav Länk till annan webbplats..

Schysst Elhandel

Symbol för Schysst Elhandel

Schysst Elhandel Länk till annan webbplats. är en certifiering från branschorganisationen Energiföretagen Sverige Länk till annan webbplats.. Om du ser denna symbol på ett elavtal på Elpriskollen innebär det att elhandlaren är certiferad med Schysst Elhandel och har förbundit sig att hålla 18 särskilt uppställda kundlöften Länk till annan webbplats..

Ei:s tillsynssymbol

Bild som symboliserar ett varningstecken

Ei:s tillsynssymbol syns på en elhandlares alla elavtal på Elpriskollen om elhandlaren fällts i Ei:s tillsyn gällande någon av ellagens konsumentskyddande bestämmelser. Symbolen visas från det att elhandlaren har fått ett tillsynsbeslut från Ei till dess att elhandlaren har rättat sig och följt samtliga punkter i tillsynsbeslutet.

Denna symbol syns också på de elhandlare som förekommer på Konsumenternas Energimarknadsbyårås klagomålslista Länk till annan webbplats..