Tillgänglighet för Elpriskollen

Detta är Energimarknadsinspektionens (Ei) tillgänglighetsredogörelse för Elpriskollen.

Här beskriver vi hur vår digitala jämförelsesajt Elpriskollen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är Elpriskollen?

Vi kommer inom kort presentera hur tillgänglig Elpriskollen är. Eventuella kända tillgänglighetsproblem kommer då presenteras nedan.

Om du inte kan använda delar av Elpriskollen?

Om du behöver innehåll från Elpriskollen som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du höra av dig till oss. Svarstiden är normalt 5 arbetsdagar. Här hittar du våra kontaktuppgifter. Länk till annan webbplats.

Rapportera brister

Vi strävar hela tiden efter att förbättra tillgängligheten. Om du upptäcker problem eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. Det är betydelsefull information som vi använder i vårt tillgänglighetsarbete. Här hittar du våra kontaktuppgifter. Länk till annan webbplats.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Anmälningsformulär om bristande tillgänglighet hos Myndigheten för digital förvaltning, DIGG. Länk till annan webbplats.