Tips innan du tecknar eller byter elavtal

Nedan får du tips som du kan ta med dig innan du tecknar eller byter elavtal.

Om det är första gången du ska teckna ett elhandelsavtal

Är du nyinflyttad kan du räkna med att få erbjudanden och extrapriser på nya elavtal. Men var observant på att ditt avtal kan övergå i ett betydligt sämre avtal när den rabatterade perioden löper ut.

Jämför olika elavtal innan du bestämmer dig. Var uppmärksam på andra villkor utöver priset, till exempel bindningstid och uppsägningstid. Läs alltid avtalsvillkoren noga innan du tecknar ett elavtal.

Om du inte själv väljer elavtal kommer ditt elnätsföretag att anvisa dig en elhandlare som ger dig ett anvisat elavtal. Ett anvisat elavtal är ofta dyrare och vi på Elpriskollen rekommenderar alltid att du själv väljer elavtal.

Om du redan har ett elavtal och vill byta elbolag

Börja med att kontrollera ditt nuvarande elavtal. Om du har bindningstid kvar kan det vara dyrt att bryta avtalet i förtid. Är du osäker på vilket elavtal du har kan du kontakta din elhandlare (eller elbolag som det ibland kallas).

Du kan teckna ett nytt avtal som börjar gälla vid en senare tidpunkt, till exempel när ditt nuvarande avtal löper ut. Tänk på att de flesta elavtal har en uppsägningstid på cirka en till fyra veckor. Uppsägningstid är den tid du måste vara kvar i ditt gamla avtal efter att du sagt upp det.

Det är enkelt att byta elbolag och välja elavtal!

Kontakta det elbolag (elhandelsföretag) som du vill byta till. I de flesta fall räcker det med ett telefonsamtal eller att du tar kontakt via elhandelsföretagets webbplats.

När du tecknat ett nytt elavtal kommer ditt nya elhandelsföretag informera ditt elnätsföretag om bytet. Elnätsföretaget läser av din elmätare. Sedan skickar elnätsföretaget mätarställningen till det gamla och det nya elhandelsföretaget. Elnätsföretaget meddelar det elhandelsföretag som du hade tidigare att du har bytt elavtal.

Så välj elbolag (elhandlare) och byt elavtal!

Varför höga elpriser?

Elpriserna påverkas av många faktorer. Mängden regn och vind, utvecklingen på de europeiska energi- och elmarknaderna och överföringskapaciteten i det svenska kraftsystemet är några exempel.

El är en vara som handlas på en gemensam europeisk marknad. Priserna styrs utifrån tillgång och efterfrågan där överföringsförbindelser inom och mellan de europeiska länderna nyttjas så långt som möjligt för att möta efterfrågan till lägsta möjliga kostnad.

I Europa steg elpriset under 2021 och 2022 till mycket höga nivåer framför allt beroende på höga gas- och kolpriser. Det påverkade Sverige och Norden genom de många förbindelserna som finns mellan Sverige, Norden och övriga Europa.