Tips till dig som ska teckna eller byta elavtal

Här tipsar vi om vad du ska tänka på innan du tecknar ett nytt elavtal eller byter elbolag.

Innan du tecknar elavtal - se upp med rabatter och kontrollera bindnings- och uppsägningstid

Många elhandlare har erbjudanden eller rabatter för att locka till sig nya kunder. Tänk på att kolla upp vad priset blir när erbjudandet eller den rabatterade perioden löpt ut.

Här på Elpriskollen visar vi priser utan rabatter. Vill du även se elavtal med tillfälligt lägre priser kan du välja ”Visa avtal med tillfälligt lägre pris” i filtret ovanför sökresultatet.

Var även uppmärksam på andra villkor utöver priset, till exempel hur lång bindnings- och uppsägningstiden är. Läs alltid avtalsvillkoren noga innan du tecknar ett elavtal.

Om du inte själv väljer att teckna ett elavtal kommer ditt elnätsföretag att anvisa dig en elhandlare som ger dig ett så kallat anvisat elavtal. Ett anvisat elavtal är ofta dyrare och därför ska du alltid själv välja ett elavtal.

Läs mer om vilka olika elavtal som finns på marknaden här.

Jämför elavtal och elbolag

Här på Elpriskollen kan du jämföra elbolag och elavtal. Elpriskollen är Sveriges enda oberoende jämförelsesajt för elavtal. Sajten drivs av Energimarknads­inspektionen vars uppdrag är att arbeta för väl fungerande energimarknader.

Elbolagen kan inte köpa sig till en bra placering på Elpriskollen. El­bolagen är skyldiga att rapportera korrekta och aktuella uppgifter till Elpriskollen.

Om Elpriskollen

Till Energimarknadsinspektionens webbplats Länk till annan webbplats.

För dig som redan har ett elavtal men vill byta elbolag

Börja med att kontrollera villkoren i ditt nuvarande elavtal, till exempel hur lång bindningstid eller uppsägningstid du har. Det kan vara dyrt att bryta ett avtal i förtid. Du kan teckna ett nytt avtal som börjar gälla vid en senare tid­punkt, till exempel när ditt nuvarande avtal löper ut.

Tänk på att de flesta elavtal har en uppsägningstid på 1 - 4 veckor. Upp­sägningstid är den tid du måste vara kvar i ditt avtal efter att du sagt upp det. Bindningstid är den tid du förbundit dig att betala för en tjänst, i det här fallet elen. Du kan ha ett avtal utan bindningstid men bindnings­tiden kan vara allt från 6 månader upp till 4 år, eller längre.

Är du osäker på vilket elavtal du har kan du kontakta din elhandlare, eller elbolag som det ibland kallas. Du kan också hitta information om ditt avtal på ditt elbolags webbplats. De allra flesta elbolag har idag en kundportal där du som är kund kan logga in och se all information som rör ditt avtal, men också när, och hur mycket el, du använder. Kundportalen kallas ofta för Mina sidor.

På Elpriskollen kan du filtrera din sökning utifrån olika kriterier, till exempel utifrån certifieringen Schysst elhandel eller utifrån om elhandelsföretagen fått klagomål.

Så här går det till att byta elavtal

Börja med att jämföra elavtal och se vilken elhandlare som har det bästa avtalet för dig. En bra sajt att börja på är här på Elpriskollen. När du bestämt dig kontaktar du det elbolag (elhandelsföretag) som du vill byta till och uppger namnet på avtalet som du vill teckna. Du kan även teckna avtalet direkt på företagets webbplats.

Ditt nya elbolag ansvarar sedan för att informera ditt elnätsföretag om bytet. Ditt elnätsföretag läser av din mätarställning och skicka den till ditt nya, och gamla, elbolag.

Vad är skillnaden på elhandel och elnät?

Många undrar varför de får två elfakturor – en för elhandel och en för elnät. Det beror på att du måste betala både för den el du använder och, för att få den transporterad hem till dig via elnätet.

Elhandelsföretaget ansvarar för att sälja elen till dig och för att se till att pengarna du betalar går till den produktionskälla du har valt att få el ifrån, till exempel sol-, vatten- eller vindkraft. Du kan själv välja vilket elhandelsföretag du vill köpa din el från.

Elnätsföretaget ansvarar för att sköta driften och underhållet av elledningarna så att transporten av el fungerar så bra som möjligt och helst utan avbrott. Du är tvungen att köpa transporten av el från det elnätsföretag som ansvarar för elnätet där din fastighet är placerad.

Vilka faktorer påverkar elpriset?

Elpriserna påverkas av många faktorer, till exempel mängden regn och vind, överföringskapaciteten i det svenska kraft­systemet och utvecklingen på de europeiska energi- och elmarknaderna.

El är en vara som handlas på en gemensam europeisk marknad. Det svenska elpriset sätts på den nordiska elbörsen Nord pool. Där sätts elpriset timme för timme, varje dag året om. Priset på Nord pool kallas spotpris. Spotpriset styrs av tillgång och efterfrågan där överföringsförbindelser inom och mellan de europeiska länderna nyttjas så långt som möjligt för att möta efterfrågan till lägsta möjliga kostnad. Många elhandelsföretag visar spotpriset på sina webbplatser.

Du som väljer ett timprisavtal kan sänka din elkostnad genom att undvika de timmar under dygnet med högst sportpris och flytta förbrukning till billigare timmar. Det kan till exempel passa dig som har elbil eller värmer ditt hus med en värmepump.

Läs mer om hur du kan sänka din elkostnad med timprisavtal.

I Europa steg elpriset under 2021 och 2022 till mycket höga nivåer vilket framför allt berodde på höga gas- och kolpriser. Det påverkade Sverige och Norden genom de många förbindelserna som finns mellan Sverige, Norden och övriga Europa.