Elpriskollen på andra språk

Elpriskollen drivs av myndigheten Energimarknads­inspektionen (Ei) och vårt myndighetsspråk är svenska. Viss information på Elpriskollen finns översatt till engelska.

Minoritetsspråk

Elpriskollen är i dagsläget inte översatt till minoritetsspråken finska, samiska, jiddisch, meänkieli och roman chib.

Om du vill veta mer om minoritetsspråk kan du kontakta Länsstyrelsen i Stockholms län eller Sametinget. Sametinget ansvarar för samiska och Länsstyrelsen i Stockholm ansvarar för övriga språk. På instituet för språk och folkminnes webbplats Länk till annan webbplats. eller minoritet.se Länk till annan webbplats.. finns mer information om din rätt att använda nationella minoritietsspråk.

Kontakta oss skriftligen om du vill ta till dig någon information från Elpriskollen på andra språk eller har har frågor. Du hittar våra kontaktuppgifter här Länk till annan webbplats..

Andra språk med hjälp av webbläsarens funktionalitet

För vissa språk kan du använda webbläsaren översättningsfunktion, däremot finns inte alla minoritetsspråk som valbara alternativ.

Om du som besökare väljer att översätta informationen som finns på ei.se med automatisk översättningsfunktion bör du ta till dig informationen med viss försiktighet, eftersom översättningarna inte blir fullt tillförlitliga.